100 đề thi tiếng anh công chức viên chức có đáp án

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn “100 đề thi tiếng anh công chức viên chức có đáp án” với hàng trăm câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức. 

Giới thiệu về bộ 100 đề thi tiếng anh công chức viên chức

Các đề thi tiếng anh công chức dưới đây được lấy từ bộ “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download hoặc mua tài liệu về).

Bộ đề thi trắc nghiệm này bao gồm đầy đủ 4 nhóm kỹ năng cơ bản đó là:

– Nhóm 1: Phát âm (Pronuonce)

– Nhóm 2: Từ vựng và Ngữ pháp (Vocabulary and grammar)

– Nhóm 3: Đọc hiểu (Reading comprehension)

– Nhóm 4: Viết (Write)

Mỗi đề thi tiếng anh công chức viên chức có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi tiếng anh công chức dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

50 ĐỀ THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC ĐẦU TIÊN

Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 1
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 2
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 3
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 4
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 5
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 6
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 7
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 8
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 9
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 10
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 11
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 12
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 13
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 14
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 15
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 16
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 17
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 18
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 19
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 20
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 21
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 22
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 23
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 24
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 25
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 26
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 27
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 28
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 29
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 30
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 31
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 32
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 33
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 34
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 35
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 36
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 37
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 38
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 39
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 40
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 41
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 42
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 43
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 44
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 45
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 46
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 47
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 48
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 49
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 50

50 ĐỀ THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC CUỐI CÙNG

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 51
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 52
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 53
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 54
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 55
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 56
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 57
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 58
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 59
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 60
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 61
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 62
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 63
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 64
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 65
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 66
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 67
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 68
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 69
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 70
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 71
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 72
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 73
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 74
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 75
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 76
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 77
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 78
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 79
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 80
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 81
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 82
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 83
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 84
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 85
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 86
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 87
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 88
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 89
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 90
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 91
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 92
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 93
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 94
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 95
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 96
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 97
Đề thi tiếng anh công chức viên chức số 98
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 99
Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 100
Đề thi công chức môn kiến thức chung có đáp số 7

Nếu bạn đã làm đủ 100 rồi thì bạn đã thật sự cố gắng, cánh cửa thi đỗ công chức, viên chức đang dần mở ra với bạn. Cố gắng lên và chúc bạn đạt được nguyện vọng của mình nhé.

tracnghiem365.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *