1861 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức có đáp án

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ tài liệu “1861 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức cực kỳ đầy đủ” với hàng trăm câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức.

Có thể nói đây là bộ tài liệu này khá đầy đủ nhất từ trước tới giờ với 04 chủ đề trắc nghiệm. Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước

Giới thiệu về bộ 1861 câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức

Bộ 1861 câu hỏi này là bộ câu hỏi nằm trong chuyên mục tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung và được cập nhật từ bộ “539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức”

Hơn thế nữa, congchuc24h.com đã ra mắt tới các bạn 300 bộ đề trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức môn kiến thức chung các câu hỏi được biện soạn từ bộ 1861 này. Đây là bộ đề thi thử trắc nghiệm cho các bạn thử sức. Các bạn nhớ theo dõi nhé để được trắc nghiệm miễn phí trong thời gian sắp tới.

Bộ câu hỏi bao gồm 4 chuyên đề phù hợp với việc ôn thi công chức hoặc nâng ngạch công chức, trong đó:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– Hiến pháp năm 2013– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

-…..

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

-…..

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

-…..

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

-…..

Một vài hình ảnh cho các bạn thảm khảo trước:

Cách thức tải tài liệu

Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.Bộ tài liệu này được bán với giá 100k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG- STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *