1861 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức có đáp án

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ tài liệu on thi công chức môn kiến thức chung với 1861 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Có thể coi đây là bộ tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức tương đối đầy đủ về các phần luật cơ bản các yêu cầu đáp ứng ôn thi vòng 1 môn kiến thức chung với hàng nghìn câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức.

Có thể nói đây là bộ tài liệu này khá đầy đủ nhất từ trước tới giờ với 04 chủ đề trắc nghiệm. Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước

Tại sao bạn phải thi môn kiến thức chung?

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2020, việc thi tuyển công chức được tiến hành theo 2 vòng:

Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung với hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Tại vòng này, thí sinh phải tiến hành thi 3 môn

 1. Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
 2. Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
 3. Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. (Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.)

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Các trường hợp được miễn thi tin học:

 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

Như vậy, có thể kết luận rằng môn thức chung là một môn bắt buộc phải thi và không có trường hợp ngoại lệ nào được miễn thi môn kiến thức chung.

Thi môn kiến thức chung bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Giới thiệu về bộ tài liệu thi công chức môn kiến thức chung

Bộ 1861 câu hỏi này là bộ câu hỏi nằm trong chuyên mục tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung và được cập nhật từ bộ “539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức”

Khoan đã, nếu bạn thấy bộ 1861 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức đã đủ các văn bản ôn thi cần thiết rồi thì không nên tìm hiểu bộ 2683 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức nữa nhé!

Hơn thế nữa, congchuc24h.com đã ra mắt tới các bạn 300 bộ đề trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức môn kiến thức chung các câu hỏi được biện soạn từ bộ 1861 này. Đây là bộ đề thi thử trắc nghiệm cho các bạn thử sức. Các bạn nhớ theo dõi nhé để được trắc nghiệm miễn phí trong thời gian sắp tới.

Bộ câu hỏi bao gồm 4 chuyên đề phù hợp với việc ôn thi công chức hoặc nâng ngạch công chức, trong đó:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

– Thông tư 01/TT-BNV ngày 19/1/2021 quy định hướng dẫn thể thức trình bày văn bản

-…..

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

-…..

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

-…..

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

– Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

-…..

Một vài hình ảnh cho các bạn thảm khảo trước:

Cách thức tải tài liệu môn kiến thức chung thi công chức

Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.Bộ tài liệu này được bán với giá 100k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG- STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn

2 thoughts on “1861 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức có đáp án

 • Tháng Bảy 10, 2021 at 11:11 sáng
  Permalink

  e muon mua tai lieu

  Reply
  • Tháng Bảy 11, 2021 at 9:45 sáng
   Permalink

   bạn thanh toán qua tk – DANG TRAN HOANG- STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn rồi để lại email cho mình nhé.

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *