Tài Liệu Vòng 1

196 câu trắc nghiệm luật đất đai có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ câu trắc nghiệm luật đất đai có đáp án. Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai giúp các bạn ôn thi , thăng hạng viên chức, ôn thi công chức xã, phường, thị trấn đồng thời bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai 2013 này cũng là một tài liệu học tập đối với các bạn sinh viên. Hy vọng bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai có đáp án dưới đây sẽ hữu ích cho các bạn.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về tài liêu này, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức viên chức , đề thi công chức, viên chức hay không? Nếu chưa thì tìm hiểu nhé!

Tại sao lại phải ôn thi các câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai

Thông thường nếu bạn đang muốn ôn thi viên chức, thi nâng ngạch, thi công chức xã phường thị trấn tại các cơ quan nhà nước đối với những vị trí đặc thù liên quan đến đất đai thì chắc chắn luật đất đai 2013 sẽ trong các danh mục tài liệu tham khảo trong hướng dẫn ôn thi.

Hơn thế nữa, đối với các bạn sinh viên chuyên ngành luật thì luật đất đai là một môn không thể thiếu trong chương trình đào tại cử nhân mà hình thức thì qua môn chắc chắn sẽ có phần liên quan đến các câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai.

Do đó các câu hỏi trắc nghiệm nghị luật đất đai là một tài liệu quan trọng tại các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch thường xuyên có mặt trong bộ tài liệu ôn thi, nâng ngạch viên chức, thi qua môn đối với các bạn sinh viên.

Ngoài ra, hiện tại, đối với việc thi viên chức và nâng ngạch viên chức thì đều phải thi dưới hình thức trắc nghiệm môn kiến thức chung và trong đó không thể thiếu các câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai đối với thi tuyển vào các vị trí chuyên ngành đất đai.

Giới thiệu bộ trắc nghiệm luật đất đai

Nhằm giúp các bạn ôn thi viên chức và nâng ngạch viên chức, thi qua môn đạt kết quả cao, congchuc24h.com biên soạn 196 câu hỏi trắc nghiệm về luật đất đai năm 2013 cho các bạn tham khảo.

Do nhu cầu về tài liệu học tập, thi nâng ngạch, tài liệu thi công chức khác nhau nên tại các phần mình sẽ tách riêng các phần trắc nghiệm khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của các bạn.

Bộ tài liệu được xây dựng từ các văn bản luật sau:

 • Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Như vậy, bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai có đáp án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật các luật mới nhất cho các bạn.

Ngoài ra, đối với bạn nào yêu cầu cao hơn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật nhiều hơn thì các bạn tìm hiểu qua các bộ tài liệu mình đã đóng gói chung rất nhiều văn bản luật cho các bạn có thể tham khảo tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn:

Ngoài ra, congchuc24h.com trong thời gian sắp tới có thể sẽ xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm luật đất đai dưới hình thức trắc nghiệm online cho các bạn tham khảo.

Một vài hình ảnh xem trước bộ trắc nghiệm luật đất đai cho các bạn tham khảo:

Câu 1: Luật đất đai 2013 quy định về:

A). Chế độ sở hữu đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai.

B). Chế độ sở hữu đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai.

C). Chế độ sở hữu đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai.

D). Chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai.
Đáp án B

Câu 2: Ai là đối tượng áp dụng của Luật đất đai 2013?

A). Người sử dụng đất.

B). Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

C). Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất là đối tượng áp dụng của Luật đất đai 2013.

D). A, B, C đều đúng

Đáp án D

Câu 3: Theo Luật đất đai 2013 thì có mấy căn cứ để xác định loại đất?

A). 03 căn cứ

B). 04 căn cứ

C). 05 căn cứ

D). 06 căn cứ

Đáp án B

Câu 4: Theo Luật đất đai 2013 thì có mấy hành vi bị nghiêm cấm:

A). 06

B). 08

C). 10

D). 12

Đáp án C

Câu 5: Luật đất đai số 45/2013/QH13 được thông qua bởi:

A). Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 6, ngày 29/11/2013

B). Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 6, ngày 29/11/2013

C). Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 6, ngày 29/12/2013

D). Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 6, ngày 29/12/2013

Đáp án B

Câu 17: Hãy chọn phương án đúng:

A). Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm đầu kỳ của quy hoạch đó.

B). Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

C). Cả A, B đều sai.

Đáp án B

Câu 18: Hãy chọn phương án không đúng:

A). Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

B). Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định cho thuê đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

C). Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

Đáp án B

Câu 19: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là 01 trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất?

A). Đúng

B). Sai.

Đáp án A

Câu 20: Người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai sẽ bị nhà nước thu hồi đất?

A). Đúng

B). Sai

Đáp án A
Câu 21: Hãy chọn phương án đúng:

A). Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

B). Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

C). Cả A và B đều đúng.

D). Cả A và B đều sai.

Đáp án C

Câu 22: Hãy chọn phương án đúng: trắc nghiệm luật đất đai

A). Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất.

B). Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

C). Giá đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

D). A, B, C đều sai.

Đáp án B

Câu 23: Hãy chọn phương án đúng:

A). Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

B). Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

C). Cả A, B đều sai.

Đáp án B

Câu 24: Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua hình thức nào sau đây?

A). Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

B). Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

C). Cả a, b đều đúng.

D). Cả a, b đều sai.

Đáp án C

Câu 119: Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 173 khi :

A). Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

B). Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất.

C). Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

D. Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Đáp án C
Câu 120: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 khi :

A). Đất có nguồn gốc do được Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

B). Đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

C). Đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

D). Đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Đáp án C

Câu 121: Hợp tác xã khi giải thể, phá sản thì :

A). Nhà nước thu hồi đất nếu đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

B). Nhà nước thu hồi đất nếu đất do thành viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

C). Nhà nước thu hồi đất nếu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

D). B và C đều đúng.

Đáp án A

Câu 122: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện :

A). Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

B). Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Đất không có tranh chấp và còn trong thời hạn sử dụng đất.

C). Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

D. A và C đúng.

Đáp án D

Cách tải về bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hoặc thi thăng hạng công chức viên chức hoặc các bạn có ý định tìm hiểu về luật đất đai 2013. Đây cũng có thể coi là một bộ ngân hàng câu hỏi luật đất đai cho các bạn sinh viên tham khảo

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai này được bán với giá 50k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể lựa chọn cả bộ có đáp án và không có đáp án tùy theo yêu cầu của các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

4 thoughts on “196 câu trắc nghiệm luật đất đai có đáp án

 • Vu Quang An

  Muốn 196 câu hỏi và đáp án thi tuyển viên chức quản lý đất đai

  Reply
 • Vu Quang An

  Mình đã chuyển tiền vào tài khoản, kiểm tra giúp

  Reply
 • Vu Quang An

  196 câu hỏi và đáp án Quản lý đất đai

  Reply
 • Nguyễn Thùy Liên

  Tôi muốn mua toàn bộ câu hỏi có đáp án của Luật đất đai Việt nam.

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *