200 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non có đáp án miễn phí

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ 200 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án nhằm giúp các bạn ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi viên chức giáo dục vòng 1. Bộ đề thi này đã được cập nhật luật mới nhất nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng bộ đề này.

Các câu hỏi trắc nghiệm trong bộ tài liệu này cũng có thể dùng làm câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên mầm non.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu về thông tin tuyển dụng giáo viên toàn quốc bằng cách truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố, sở nội vụ hoặc cổng thông tin Sở Giáo dục các tỉnh nhé. Ví dụ như ở Hà Nội các bạn tham khảo các website: hanoi.gov.vn hoặc hanoi.edu.vn

Khoan đã, trước khi trắc nghiệm bộ đề thi viên chức giáo viên mần non này, các bạn có biết rằng Congchuc24h.com còn rất nhiều tài liệu ôn thi giáo viên khác không? Nếu chưa biết bạn có thể click vào link sau để tìm các tài liệu ôn thi giáo viên trên website nhé.

Giới thiệu bộ đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non

Bộ 200 đề thi trắc nghiệm giáo viên mần non được biên soạn từ bộ “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non ôn thi giáo viên” với 652 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án đã được cập nhật luật mới nhất và được tập hợp từ nhiều chuyên đề như: câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục, câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường mầm non, quy chế đánh giá xếp loại … (các bạn click vào link trên để xem chi tiết danh mục tài liệu)

Bộ đề ôn thi công chức này rất hữu ích đối với các bạn, chỉ cần có mạng dù ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại cũng có thể ôn luyện được.

Mỗi bộ đề bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, để xem kết quả làm bài, các bạn thực hiện như yêu cầu trên website.

Hy vọng bộ bộ đề ôn thi giáo viên môn kiến thức chung dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu thôi nào các nhà leo núi!

50 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 1

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 2

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 3

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 4

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 5

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 6

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 7

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 8

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 9

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 10

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 11

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 12

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 13

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 14

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 15

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 16

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 17

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 18

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 19

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 20

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 21

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 22

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 23

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 24

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 25

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 26

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 27

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 28

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 29

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 30

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 31

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 32

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 33

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 34

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 35

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 36

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 37

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 38

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 39

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 40

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 41

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 42

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 43

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 44

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 45

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 46

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 47

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 48

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 49

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 50


50 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non có đáp án tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 51

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 52

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 53

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 54

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 55

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 56

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 57

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 58

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 59

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 60

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 61

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 62

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 63

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 64

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 65

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 66

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 67

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 68

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 69

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 70

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 71

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 72

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 73

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 74

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 75

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 76

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 77

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 78

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 79

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 80

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 81

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 82

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 83

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 84

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 85

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 86

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 87

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 88

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 89

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 90

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 91

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 92

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 93

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 94

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 95

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 96

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 97

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 98

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 99

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 100


50 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 101

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 102

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 103

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 104

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 105

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 106

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 107

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 108

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 109

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 110

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 111

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 112

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 113

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 114

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 115

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 116

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 117

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 118

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 119

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 120

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 121

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 122

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 123

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 124

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 125

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 126

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 127

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 128

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 129

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 130

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 131

Đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non môn kiến thức chung có đáp án số 132

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 133

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 134

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 135

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 136

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 137

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 138

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 139

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 140

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 141

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 142

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 143

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 144

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 145

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 146

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 147

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 148

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 149

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 150

50 đề thi trắc nghiệm viên chức mầm non cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 151

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 152

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 153

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 154

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 155

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 156

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 157

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 158

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 159

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 160

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 161

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 162

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 163

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 164

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 165

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 166

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 167

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 168

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 169

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 170

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 171

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 172

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 173

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 174

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 175

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 176

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 177

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 178

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 179

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 180

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 181

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 182

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 183

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 184

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 185

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 186

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 187

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 188

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 189

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 190

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 191

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 192

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 193

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 194

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 195

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 196

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 197

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 198

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 199

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non số 200

Nếu đã đọc được những dòng cuối cùng này thì chức mừng bạn đã trắc nghiệm được toàn bộ 200 đề thi rồi đồng nghĩa với việc bạn có thể qua kỳ thi vòng 1 kiến thức chung với xác suất cực kỳ cao. Nó xứng đáng với những gì bạn dày công nghiên cứu và luyện tập!

Chúc bạn thành công và nhớ để lại comment bên dưới nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.