Đề Thi Trắc Nghiệm

200 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học có đáp án miễn phí

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ “200 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học có đáp án miễn phí” cho các bạn có nhu cầu thi viên chức giáo viên tiểu học. Với 200 đề thi trực quan, sinh động, có kết quả và đặc biệt là miễn phí hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn.

Giới thiệu bộ 200 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi viên chức tiểu học kiến thức chung vòng 1 với 591 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án đã được cập nhật luật mới nhất và được tập hợp từ nhiều chuyên đề như: câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục, câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường tiểu học (các bạn click vào link trên để xem chi tiết danh mục tài liệu).

Bạn có biết trên website còn rất nhiều tài liệu ôn thi giáo viên khác không? Nếu muốn tìm hiểu click vào link để xem chi tiết nhé.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu qua video dưới:

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu trắc nghiệm thôi!

50 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 1

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 2

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 3

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 4

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 5

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 6

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 7

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 8

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 9

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 10

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 11

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 12

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 13

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 14

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 15

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 16

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 17

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 18

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 19

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 20

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 21

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 22

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 23

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 24

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 25

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 26

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 27

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 28

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 29

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 30

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 31

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 32

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 33

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 34

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 35

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 36

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 37

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 38

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 39

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 40

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 41

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 42

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 43

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 44

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 45

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 46

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 47

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 48

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 49

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 50

đề thi viên chức môn kiến thức chung có đáp án

50 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 51

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 52

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 53

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 54

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 55

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 56

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 57

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 58

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 59

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 60

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 61

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 62

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 63

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 64

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 65

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 66

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 67

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 68

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 69

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 70

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 71

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 72

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 73

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 74

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 75

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 76

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 77

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 78

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 79

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 80

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 81

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 82

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 83

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 84

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 85

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 86

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 87

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 88

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 89

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 90

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 91

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 92

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 93

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 94

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 95

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 96

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 97

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 98

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 99

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 100

50 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 101

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 102

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 103

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 104

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 105

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 106

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 107

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 108

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 109

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 110

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 111

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 112

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 113

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 114

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 115

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 116

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 117

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 118

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 119

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 120

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 121

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 122

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 123

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 124

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 125

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 126

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 127

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 128

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 129

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 130

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 131

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 132

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 133

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 134

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 135

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 136

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 137

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 138

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 139

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 140

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 141

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 142

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 143

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 144

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 145

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 146

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 147

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 148

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 149

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 150

50 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 151

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 152

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 153

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 154

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 155

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 156

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 157

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 158

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 159

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 160

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 161

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 162

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 163

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 164

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 165

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 166

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 167

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 168

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 169

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 170

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 171

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 172

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 173

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 174

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 175

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 176

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 177

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 178

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 179

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 180

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 181

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 182

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 183

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 184

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 185

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 186

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 187

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 188

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 189

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 190

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 191

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 192

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 193

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 194

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 195

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 196

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 197

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 198

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học số 199

Đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học số 200

Nếu các bạn nhìn thấy được những dòng cuối cùng này thì chúc mừng bạn, những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong kỳ thi sắp tới.

Chúc các bạn thành công!

Nếu có tin vui, nhớ báo tin nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *