Đề Thi Trắc Nghiệm

200 đề trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn THCS và THPT

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn “200 đề trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi giáo viên THCS và THPT “ cực kỳ đầy đủ với hơn 600 câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức cho các kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục, giáo viên trong thời gian sắp tới.

Giới thiệu bộ 200 đề trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục

Các đề thi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục, giáo viên môn Kiến thức chung dưới đây được tổng hợp từ bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên THCS và THPT .

Có thể nói đây là bộ tài liệu môn Kiến thức chung ôn thi giáo viên THCS-THPT đầy đủ nhất từ trước tới giờ với 06 chủ đề , nội dung trắc nghiệm:

Nội dung số 1: Luật viên chức

– Nội dung số 2: Luật Giáo dục

– Nội dung số 3:Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học

– Nội dung số 4: Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

– Nội dung số 5: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

 Nội dung số 6: Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. 

Làm xong bộ đề này thì kết quả Vòng 1 auto đỗ. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 1
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 2
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 3
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 4
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 5
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 6
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 7
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 8
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 9
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 10
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 11
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 12
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 13
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 14
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 15
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 16
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 17
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 18
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 19
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 20
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 21
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 22
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 23
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 24
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 25
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 26
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 27
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 28
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 29
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 30
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 31
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 32
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 33
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 34
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 35
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 36
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 37
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 38
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 39
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 40
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 41
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 42
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 43
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 44
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 45
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 46
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 47
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 48
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 49
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 50

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TIẾP THEO

Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 51
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 52
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 53
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 54
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 55
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 56
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 57
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 58
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 59
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 60
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 61
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 62
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 63
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 64
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 65
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 66
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 67
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 68
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 69
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 70
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 71
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 72
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 73
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 74
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 75
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 76
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 77
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 78
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 79
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 80
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 81
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 82
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 83
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 84
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 85
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 86
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 87
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 88
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 89
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 90
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 91
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 92
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 93
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 94
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 95
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 96
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 97
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 98
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 99
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 100

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TIẾP THEO

Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 101
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 102
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 103
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 104
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 105
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 106
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 107
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 108
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 109
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 110
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 111
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 112
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 113
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 114
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 115
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 116
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 117
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 118
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 119
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 120
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 121
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 122
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 123
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 124
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 125
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 126
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 127
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 128
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 129
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 130
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 131
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 132
Trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung số 133
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 134
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 135
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 136
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 137
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 138
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 139
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 140
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 141
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 142
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 143
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 144
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 145
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 146
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 147
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 148
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 149
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 150

50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CUỐI CÙNG

Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 151
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 152
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 153
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 154
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 155
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 156
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 157
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 158
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 159
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 160
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 161
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 162
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 163
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 164
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 165
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 166
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 167
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 168
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 169
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 170
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 171
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 172
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 173
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 174
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 175
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 176
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 177
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 178
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 179
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 180
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 181
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 182
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 183
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 184
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 185
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 186
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 187
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 188
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 189
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 190
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 191
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 192
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 193
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 194
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 195
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 196
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 197
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 198
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 199
Trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT môn kiến thức chung số 200

Đề thi công chức môn kiến thức chung có đáp số 7

tracnghiem365.com

One thought on “200 đề trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục môn THCS và THPT

  • Ngọc

    Tôi muốn mua bộ đề thi tuyển viên chức giáo viên THCS và THPT

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *