Tài Liệu Vòng 1

2683 câu hỏi kiến thức chung thi công chức có đáp án

Bộ 2683 câu hỏi kiến thức chung thi công chức có đáp án là bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức dưới hình thức trắc nghiệm đã cập nhật luật mới nhất. Có thể coi đây là tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung đầy đủ về các phần luật cơ bản các yêu cầu đáp ứng ôn thi vòng 1 môn kiến thức chung với hàng nghìn câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức.

Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.

Khoan đã, còn rất nhiều tài liệu kiến thức chung thi công chức trên website bạn đã tìm hiểu chưa? Nếu chưa thì click vào link để tìm kiếm tài liệu phù hợp cho mình thôi nào!

Giới thiệu sơ lược về bộ tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung

CongChuc24h.Com sơ lược cho các bạn biết về lịch sử các bộ tài liệu thi công chức môn kiến thức chung kinh điển đã có trên website từ trước đến hiện tại:

Tại sao bạn phải thi môn kiến thức chung?

Để trả lời câu hỏi này, mình khẳng định rằng 100% các bạn muốn thi công chức thì phải thi môn kiến thức chung. Tức là môn kiến thức chung không được miễn thi mà các thí sinh bắt buộc phải thi.

Lý do:

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2020, việc thi tuyển công chức được tiến hành theo 2 vòng:

Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung với hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Tại vòng này, thí sinh phải tiến hành thi 3 môn

  1. Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
  2. Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
  3. Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. (Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.)

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Các trường hợp được miễn thi tin học:

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

Như vậy, có thể kết luận rằng môn thức chung là một môn bắt buộc phải thi và không có trường hợp ngoại lệ nào được miễn thi môn kiến thức chung và tài liệu môn kiến thức chung thi công chức chắn chắn là cần thiết rồi.

Bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức này bao gồm những gì?

Bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức này đầy đủ nhất từ trước tới giờ với 04 chủ đề trắc nghiệm.

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

– Thông tư 01/TT-BNV ngày 19/1/2021 quy định hướng dẫn thể thức trình bày văn bản

-…..

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

-…..

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

-…..

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

– Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

– Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

-…..

Quá nhiều văn bản đúng không bạn? Không sao, vấn đề mấu chốt ở đây là bạn xem trên Thông báo tuyển dụng của cơ quan mà bạn muốn ứng tuyển có phần TÀI LIỆU THAM KHẢO không? Thông thường họ sẽ có danh sách các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật cho liên quan đến vị trí tuyển dụng mà bạn mong muốn.

  • Trường hợp nếu có danh sách tài liệu trên Thông báo, bạn đối chiếu với tài liệu trong bài viết này xem có đủ hay không nhé? Kết quả có khi ngoài mong đợi của các bạn.
  • Trường hợp không có mình nói thật thì bộ tài liệu này là quá đủ rồi.

Tại sao mình nói bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức này quá đủ rồi thì bạn xem tiếp phần dưới nhé, mình sẽ giải thích cụ thể.

Thi môn kiến thức chung bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Đến đây chắc bạn cũng tính được, trong danh sách các tài liệu ôn tập kèm theo thông báo tuyển dụng thì có 2/3 số tài liệu nằm ngoài chuyên ngành mà bạn ứng tuyển. Vậy một phép tính đơn giản trong đề thi bạn làm được 2/3 số câu chắc chắn là trên 50% rồi còn gì.

Tuy nhiên, các bạn không được chủ quan, tài liệu chuyên ngành rất quan trọng, không chỉ phục vụ môn kiến thức chung vòng 1 mà còn có cả kiến thức vòng 2 nữa.

Một vài hình ảnh và video giới thiệu về bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức

Các bạn có thể tham khảo bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức video qua dưới đây

Ngoài ra, còn có rất nhiều hình ảnh về bộ tài liệu kiến thức chung thi công chức các bạn có thể tham khảo trước một vài hình ảnh dưới đây

Cách tải về bộ tài liệu kiến thức chung thi công chức

Bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức này được bán với giá 150k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu thi công chức môn kiến thức chung các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

  • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
  • Số tài khoản: 1022142660
  • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
  • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu môn kiến thức chung thi công chức sẽ thực sự hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *