2901 câu trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức Hải Quan

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án ôn thi công chức hải quan. Có thể nói bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan này cực kỳ đầy đủ, và đã cập nhật các Luật mới nhất

Khoan đã, trước khi nghiên cứu bộ tài liệu này, bạn có thể xem toàn bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan từ link này.
 

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi hải quan

Như giới thiệu, đầu tiên, bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan lần này với 2901 câu hỏi được biên soạn, chắt lọc.
Các câu hỏi trắc nghiệm được xuất phát từ những yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức chung trên toàn quốc bao gồm các văn bản sau:

Các văn bản luận, nghị định, thông tư ôn thi công chức hải quan liên quan liên quan đến công chức và thi hành công vụ

– Hiến pháp năm 2013
– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
– Nghị định 110/2004/NĐ-CP
– Nghị định 09/2010/NĐ-CP
– Luật Cán bộ, công chức năm 2008
– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ
– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016
– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015
– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015
 
Đối với phần thi kiến thức chung ôn thi công chức hải quan, tài liệu được, chắt lọc, tổng hợp từ các văn bản chuyên ngành về hải quan sau:
– Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Các văn quyết định ôn thi công chức hải quan liên quan liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

– Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.
– Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Quyết định số 1384/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1387/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lâu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thong tin và thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
– Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ- Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp táp quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra-Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan.
– Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.
Như vậy, đến đây các bạn có thể so sánh bộ tài liệu đã tổng hợp toàn bộ những yêu cầu then chốt để các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi tuyển công chức hải quan nhé.
Hơn thế nữa, trong các câu hỏi trắc nghiệm AD đã thêm một số câu hỏi trắc nghiệm chuyên sâu hơn về nghiệm vụ hải quan cho các bạn tham khảo và học tập.

Cách tải tài liệu ôn thi công chức hải quan

Bộ tài liệu 2901 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hải quan này được bán với giá 200k/tài liệu.

Nếu tham gia nhóm zalo tuyển dụng công chức viên chức sẽ được ưu đãi giảm giá nhé: https://zalo.me/g/pewdxa065

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 2 tại link này

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:
– DANG TRAN HOANG
– STK: 7900205230234
AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.
Ngoài ra, trường hợp bạn đã mua bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức hải quan trên, bạn sẽ được mua tài liệu ôn thi vòng 2 với giá ưu đãi 150k (hiện tại đang bán tài liệu vòng 2 với giá 200k).
Hy vọng bộ câu hỏi ôn thi công chức hải quan sẽ hữu ích đối với các bạn.
Chúc các bạn ôn thi tốt!

Bạn nào muốn mua tài liệu liệt kê danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể tham khảo bài viết về tài liệu ôn thi công chức hải quan qua video dưới nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *