300 đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung có đáp án

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu tới các bạn bộ 300 đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung mới và đầy đủ nhất. Có thể nói đây là một ngân hàng đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung với rất nhiều bộ đề thi hải quan chuyên về kiến thức chung cho các bạn ôn luyện.

Bộ 300 đề thi hải quan này được tổng hợp từ bộ tài liệu 2901 câu trắc nghiệm Kiến thức chung ôn thi công chức Hải Quan với 2901 câu hỏi trắc nghiệm đã được cập nhất luật mới nhất.

Để biết được số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, yêu cầu mỗi vị trí tuyển dụng đối với tổng cục hải quan các bạn xem chi tiết tại link này nhé

Có thể nói đây là bộ đề thi thử ôn thi công chức hải quan tổng hợp cực kỳ hiếm và tương đối đầy đủ khối lượng kiến thức đủ để các bạn có thể tự tin dự thi các kỳ thi tuyển dụng công chức hải quan.

Các bạn truy cập link và ôn thi trực tuyến online miễn phí.

Bộ đề này rất hữu ích đối với các bạn, chỉ cần có mạng dù ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại cũng có thể ôn luyện được.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức hải quan dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN ĐẦU TIÊN

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 1

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 2

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 3

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 4

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 5

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 6

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 7

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 8

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 9

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 10

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 11

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 12

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 13

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 14

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 15

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 16

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 17

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 18

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 19

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 20

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 21

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 22

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 23

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 24

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 25

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 26

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 27

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 28

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 29

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 30

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 31

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 32

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 33

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 34

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 35

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 36

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 37

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 38

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 39

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 40

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 41

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 42

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 43

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 44

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 45

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 46

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 47

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 48

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 49

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 50

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN TIẾP THEO

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 51

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 52

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 53

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 54

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 55

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 56

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 57

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 58

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 59

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 60

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 61

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 62

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 63

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 64

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 65

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 66

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 67

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 68

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 69

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 70

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 71

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 72

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 73

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 74

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 75

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 76

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 77

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 78

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 79

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 80

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 81

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 82

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 83

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 84

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 85

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 86

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 87

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 88

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 89

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 90

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 91

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 92

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 93

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 94

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 95

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 96

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 97

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 98

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 99

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 100

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN TIẾP THEO

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 101

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 102

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 103

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 104

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 105

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 106

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 107

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 108

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 109

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chungsố 110

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 111

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 112

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 113

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 114

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 115

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 116

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 117

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 118

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 119

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 120

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 121

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 122

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 123

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 124

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 125

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 126

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 127

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 128

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 129

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 130

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 131

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 132

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 133

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 134

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 135

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 136

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 137

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 138

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 139

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 140

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 141

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 142

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 143

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 144

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 145

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 146

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 147

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 148

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 149

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 150

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN TIẾP THEO

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 151

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 152

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 153

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 154

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 155

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 156

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 157

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 158

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 159

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 160

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 161

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 162

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 163

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 164

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 165

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 166

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 167

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 168

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 169

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 170

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 171

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 172

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 173

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 174

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 175

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 176

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 177

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 178

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 179

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 180

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 181

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 182

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 183

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 184

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 185

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 186

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 187

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 188

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 189

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 190

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 191

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 192

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 193

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 194

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 195

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 196

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 197

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 198

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 199

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 200

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN TIẾP THEO

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 201

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 202

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 203

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 204

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 205

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 206

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 207

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 208

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 209

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 210

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 211

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 212

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 213

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 214

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 215

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 216

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 217

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 218

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 219

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 220

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 221

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 222

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 223

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 224

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 225

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 226

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 227

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 228

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 229

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 230

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 231

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 232

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 233

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 234

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 235

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 236

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 237

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 238

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 239

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 240

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 241

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 242

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 243

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 244

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 245

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 246

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 247

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 248

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 249

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 250

50 ĐỀ THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN CUỐI CÙNG

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 251

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 252

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 253

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 254

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 255

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 256

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 257

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 258

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 259

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 260

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 261

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 262

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 263

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 264

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 265

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 266

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 267

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 268

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 269

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 270

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 271

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 272

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 273

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 274

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 275

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 276

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 277

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 278

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 279

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 280

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 281

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 282

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 283

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 284

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 285

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 286

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 287

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 288

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 289

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 290

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 291

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 292

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 293

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 294

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 295

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 296

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 297

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 298

Đề trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi hải quan số 299

Đề thi công chức hải quan môn kiến thức chung số 300

Nếu đã đọc được những dòng cuối cùng này thì chức mừng bạn đã trắc nghiệm được toàn bộ 300 đề thi công chức hải quan đồng nghĩa với việc bạn có thể qua kỳ thi vòng 1 kiến thức chung với xác suất cực kỳ cao. Nó xứng đáng với những gì bạn dày công nghiên cứu.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.