Đề Thi Trắc Nghiệm

50 đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

50 đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức miễn phí có đáp án giúp các bạn ôn thi, nâng ngạch viên chức trong các kỳ thi dự tuyển, nâng ngạch sắp tới.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về tài liêu này, bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức của rất nhiều ngành hay không? Nếu chưa thì tìm hiểu nhé!

Tại sao lại phải ôn thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP?

Rất đơn giản để giải thích, nếu bạn đang muốn ôn thi viên chức chức, thi nâng ngạch thì tất nhiên bạn nhất định phải biết, nắm rõ quy định về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định 115/2020/NĐ-CP có đối tượng áp dụng tương đối rộng trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Quan trọng hơn, nếu bạn đang có ý định ôn thi viên chức, nâng ngạch thì trong tất cả các ngành thì tài liệu thường xuyên nằm trong danh mục các tài liệu tham khảo ôn thi công chức, nâng ngạch viên chức.

Ngoài ra, hiện tại, đối với việc thi viên chức và nâng ngạch thì đều phải thi dưới hình thức trắc nghiệm môn kiến thức chung và trong đó không thể thiếu bộ câu hỏi trắc nghiệm về Nghị định 115 năm 2020.

Giới thiệu về đề bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020

Nhằm giúp các bạn ôn thi công chức hoặc thi nâng ngạch công chức đạt kết quả cao, congchuc24h.com biên soạn tài liệu 271 câu hỏi trắc nghiệm nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức dưới dạng trắc nghiệm cho các bạn tham khảo.

Bộ tài liệu được xây dựng từ các văn bản luật sau:

  • Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  • Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Như vậy, bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 115 này đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật các luật mới nhất cho các bạn.

Ngoài ra, đối với bạn nào yêu cầu cao hơn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật nhiều hơn thì các bạn tìm hiểu qua các bộ tài liệu mình đã đóng gói chung rất nhiều văn bản luật cho các bạn có thể tham khảo tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn:

Bộ đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 được xây dựng từ bộ 271 câu hỏi trắc nghiệm nghị định 115 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức dưới dạng trắc nghiệm tức là các bài thi thử giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức sau khi đã học xong bộ tài liệu đồng thời giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm đề thi trắc nghiệm.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu 50 đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức qua kênh congchuc24h trên youtube nhé.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là keep-calm-and-study-hard-1024x548.jpg

25 đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 1

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 2

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 3

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 4

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 5

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 6

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 7

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 8

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 9

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 10

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 11

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 12

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 13

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 14

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 15

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 16

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 17

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 18

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 19

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 20

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 21

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 22

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 23

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 24

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 25

25 đề thi trắc nghiệm online nghị định 115 cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 26

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 27

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 28

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 29

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 30

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 31

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 32

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 33

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 34

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 35

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 36

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 37

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 38

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 39

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 40

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 41

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 42

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 43

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 44

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 45

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 46

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 47

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 48

Đề thi trắc nghiệm Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 49

Đề thi trắc nghiệm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức số 50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *