Tài Liệu Vòng 2

60 đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên trung học cơ sở có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu bộ 60 đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên trung học cơ sở có đáp án. Bộ đề này áp dụng theo hình thức xét tuyển giáo viên.

Các bạn có thể tìm các tài liệu ôn thi giáo viên khác tại link này.

Giới thiệu bộ đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên trung học cơ sở

Theo Nghị định 161, vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bao gồm các yếu tố sau:

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

– Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm.

– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

Congchuc24h.com giới thiệu bộ thi tuyển giáo viên trung học cơ sở đề số 1 cho bạn tham khảo

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 (tham khảo)

THI TUYỂN CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là:

a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (07 điểm)

b. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. (05 điểm)

c. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (07 điểm)

d. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm)

đ. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (07 điểm)

e. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm)

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. (2,5 điểm)

Câu 3: Các tiêu chí của tiêu chuẩn 3- Năng lực dạy học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông là:

Tiêu chí 8. Xây dựng kế hoạch dạy học Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. (04điểm)

Tiêu chí 9. Đảm bảo kiến thức môn học Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. (04 điểm)

Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học được quy định trong chương trình môn học. (04 điểm)

Tiêu chí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. (04 điểm)

…….

Các bạn có thể tham khảo bộ đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên tiểu học qua video bên dưới:

Trong lần giới thiệu tài liệu này, congchuc24h.com giới thiệu với các bạn bộ đề thi “60 đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên trung học cơ sở có đáp án”.

Đây là một trong 03 bộ tài liệu ôn thi giáo viên dưới hình thước phỏng vấn (tiếp theo là các bộ 60 đề tiểu học và 60 đề THCS – THPT).

Cách tải bộ đề thi tuyển giáo viên trung học cơ sở

Các bạn tải bộ thi tuyển giáo viên trung học cơ sở theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)

LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 

One thought on “60 đề phỏng vấn thi tuyển giáo viên trung học cơ sở có đáp án

  • Hoàng hằng

    Tài liệu ôn thi viên chức Toán trung học cơ sơr

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *