Tin Tuyển Dụng

BHXH TP HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

BHXH TP HCM tuyển dụng viên chức năm 2023 với 136 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn có biết rằng trên webite có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức không? Hãy tham khảo nhé!

Thông tin chi tiết BHXH TP HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

Theo đó, BHXH Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BHXH TP.Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu năm 2023 với 136 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

Nội dung tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Phỏng vấn.

– Nội dung thi: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. BHXH Việt Nam sẽ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

– Thang điểm: 100 điểm.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *