Uncategorized

Cập nhật chính sách của chúng tôi về Tài khoản Google không hoạt động

Mỗi ngày, Google luôn cố gắng đảm bảo an toàn và bảo mật cho bạn cũng như thông tin riêng tư của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật tích hợp để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào Tài khoản Google của bạn. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn cho bạn, chúng tôi còn thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như giảm thiểu thời gian chúng tôi lưu trữ các tệp cá nhân của bạn và mọi dữ liệu liên quan. Chúng tôi muốn bảo vệ thông tin riêng tư của bạn và ngăn chặn mọi hành vi truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, ngay cả khi bạn không còn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi cập nhật thời gian không hoạt động cho một Tài khoản Google thành 2 năm trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay và sẽ áp dụng cho mọi Tài khoản Google không hoạt động (nghĩa là tài khoản không được đăng nhập hoặc không được sử dụng trong hai năm). Tài khoản không hoạt động và mọi nội dung trong đó sẽ bị xoá từ ngày 1 tháng 12, 2023.

Tác động của những thay đổi này đối với bạn:

 • Những thay đổi này không ảnh hưởng đến bạn trừ phi bạn không sử dụng Tài khoản Google của mình trong hai năm hoặc không sử dụng tài khoản để đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Google trong hơn 2 năm.
 • Mặc dù những thay đổi này có hiệu lực từ hôm nay, nhưng kể từ tháng 12 năm 2023, chúng tôi mới tiến hành xoá tài khoản.
 • Nếu tài khoản của bạn bị coi là không hoạt động, thì chúng tôi sẽ gửi một số email nhắc nhở cho cả bạn và địa chỉ email khôi phục (nếu bạn đã cung cấp) trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc xoá bất kỳ nội dung nào trong tài khoản. Những email nhắc nhở này sẽ được gửi đi ít nhất 8 tháng trước khi chúng tôi thực hiện bất cứ hành động nào đối với tài khoản của bạn.
 • Sau khi xoá Tài khoản Google, bạn không thể sử dụng lại địa chỉ Gmail của tài khoản đã xoá để tạo Tài khoản Google mới.

Làm cách nào để duy trì trạng thái hoạt động cho tài khoản của bạn?

Cách đơn giản nhất để duy trì trạng thái hoạt động của Tài khoản Google là đăng nhập vào tài khoản ít nhất hai năm một lần. Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong vòng hai năm qua, thì tài khoản của bạn được coi là đang hoạt động và sẽ không bị xoá.

Ngoài ra, còn có những cách khác dưới đây để duy trì trạng thái hoạt động cho tài khoản:

 • Đọc hoặc gửi email
 • Sử dụng Google Drive
 • Xem video trên YouTube
 • Chia sẻ ảnh
 • Tải ứng dụng xuống
 • Sử dụng Google Tìm kiếm
 • Sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google để đăng nhập vào ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba

Có một số ngoại lệ đối với chính sách này. Ví dụ: Tài khoản Google có kênh YouTube, đã đăng tải video hoặc để lại bình luận; tài khoản có thẻ quà tặng với số dư bằng tiền; hoặc tài khoản có ứng dụng đã xuất bản, chẳng hạn như tài khoản lưu trữ một ứng dụng trên cửa hàng Google Play. Bạn có thể xem các ngoại lệ khác đối với chính sách này tại đây.

Google cũng cung cấp các công cụ để giúp quản lý Tài khoản Google của bạn và cung cấp các lựa chọn sao lưu dữ liệu của bạn, bao gồm cả khả năng tải dữ liệu xuống bằng Google Takeout, và cho phép bạn lập kế hoạch cho điều sẽ xảy ra với dữ liệu nếu bạn không sử dụng tài khoản trong một khoảng thời gian cụ thể bằng Trình quản lý tài khoản không hoạt động.

Ưu tiên của chúng tôi là giúp bạn dễ dàng duy trì trạng thái hoạt động cho tài khoản nếu bạn muốn. Đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo bạn được thông báo đầy đủ trước khi bất kỳ tài khoản nào bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Vì vậy, trước khi xoá một tài khoản, Google sẽ gửi thông báo qua email đến Tài khoản Google và email khôi phục của tài khoản đó (nếu được cung cấp). Bạn cần xác minh rằng email khôi phục của mình là email mới nhất và chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm

Cảm ơn bạn!
Nhóm Tài khoản Google

Chúng tôi gửi email này để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Tài khoản Google của bạn và những dịch vụ của Google mà bạn sử dụng.

© 2023 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *