1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh có đáp án” . Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung được biên soạn với khối lượng kiến thức rộng bao gồm hầu hết các yêu cầu về tài liệu ôn tập trong đề cương ôn thi . Bộ tài liệu ôn thi công chức tphcm môn kiến thức chung này phù hợp với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức TPHCM trên toàn quốc.

Khoan đã, trước khi trắc nghiệm bạn có biết rằng trên website có rất nhiều bộ tài liệu thi công chức có thể phù hợp với bạn không? Hãy tìm hiểu nhé!

Tại sao bạn phải thi môn kiến thức chung?

Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2020, việc thi tuyển công chức được tiến hành theo 2 vòng:

Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung với hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Tại vòng này, thí sinh phải tiến hành thi 3 môn

 1. Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
 2. Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
 3. Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. (Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.)

Một lưu ý đối với các bạn rằng môn thức chung là một môn bắt buộc phải thi và không có trường hợp ngoại lệ nào được miễn thi môn kiến thức chung.

Thi môn kiến thức chung bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Giới thiệu bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tài liệu ôn thi công chức thành phố Hồ Chí Minh này được xây dựng từ các văn bản của Đảng:

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
 3. Văn kiện đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
  • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
  • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025

Bộ câu hỏi ôn thi công chức thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên nghị quyết và nghị định sau

 1. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp , nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
 2. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
 3. Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Nghị định 138/2020/nđ-cp quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 5. Nghị định 90/2020/nđ-cp ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 7. Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Bộ câu hỏi ôn thi công chức thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên các luật cơ bản sau:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức Quốc hội
 3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 5. Luật Ban hành văn bản QUy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 6. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019;
 7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 8. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

Bộ câu hỏi ôn thi công chức thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên các văn bản quy định đặc thù khác theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng:

 • Bài báo công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, chủ chủ, văn minh
 • Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
 • Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quyết định số 3637/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh bộ câu hỏi ôn thi công chức thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn tham khảo trước nhé:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu thi công chức TPHCM qua video bên dưới nhé:

Cách thức tải câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tài liệu thi công chức TPHCM chung lần này có thể nói là một “Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung” cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.Bộ tài liệu này được bán với giá 150k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu ôn thi công chức TPHCM thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG- STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn

Hy vọng bộ câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hữu ích đối với các bạn!

One thought on “1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án

 • Tháng Ba 9, 2022 at 12:21 chiều
  Permalink

  muốn mua tài liệu 1600 ntn bạn oi

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *