Tài Liệu Vòng 2

Đề thi công chức mặt trận tổ quốc vòng 2 có đáp án chi tiết

CongChuc24h.Com giới thiệu các bạn bộ đề thi công chức mặt trận tổ quốc vòng 2 bao gồm 20 đề thi viết và 20 đề trắc nghiệm và bộ đề cương ôn thi công chức mặt trận tổ quốc kèm theo. Đây là bộ tài liệu ôn thi công chức mặt trận tổ quốc cực hiếm với đầy đủ câu hỏi thi viết, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án chi tiết giúp các bạn có nhu cầu ôn thi công chức mặt trận tổ quốc luyện tập và thực hành.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ đề thi công chức khối mặt trận đoàn thể này, bạn có biết rằng trên website còn rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể khác không? Hãy tìm hiểu nhé!

Giới thiệu bộ đề thi công chức mặt trận tổ quốc Việt Nam

Nhằm giúp các bạn ôn thi công chức mặt trận tổ quốc đạt kết quả cao, congchuc24h.com biên soạn đề thi công chức khối mặt trận đoàn thể có đáp án này cho các bạn tham khảo.

Trong bộ tài liệu thi công chức mặt trận tổ quốc được chia làm 04 phần chính:

Mỗi bộ đề thi bao gồm 20 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 21 câu trắc nghiệm/đề thi

Phần 1: Các đề thi công chức mặt trận tổ quốc dưới dạng các đề thi viết

Phần 2: Các đề thi công chức mặt trận tổ quốc dưới dạng các đề trắc nghiệm

Mỗi bộ đề thi bao gồm 20 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 21 câu trắc nghiệm/đề thi

Phần 3: Đề cương ôn thi công chức mặt trận tổ quốc chuyên đề : ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

 • I. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
  1. Tính chất, đặc điểm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam
  2. Vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam
  3. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị
 • II. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  1. Những yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển đất nước
  2. Xuất phát từ nhu cầu của quần chúng, của đoàn viên, hội viên đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội
 • III. KẾT QUẢ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI NHỮNG NĂM QUA
  1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
  2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
 • IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ MỚI
  1. Quan điểm
  2. Mục tiêu
  3. Nhiệm vụ và giải pháp

Phần 4: MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

 • NỘI DUNG QUY ĐỊNH SỐ 212-QĐ/TW, NGÀY 30-12-2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
 • QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 217-QĐ/TW, NGÀY 12-12-2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 218-QĐ/TW, NGÀY 12-12-2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
 • NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW NGÀY 03-6-2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Cách tải về bộ tài liệu thi công chức mặt trận tổ quốc

Bộ câu hỏi trắc nghiệm, đề thi công chức mặt trận tổ quốc Việt Nam quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng ôn thi công chức mặt trận tổ quốc.

Bộ tài liệu ôn thi công chức mặt trận tổ quốc được bán với giá 120k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể lựa chọn cả bộ có đáp án và không có đáp án tùy theo yêu cầu của các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *