Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 101

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?
Câu 2: Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
Câu 3: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 4: Đến năm 2030 Số cán bộ khoa học đạt ít nhất bao nhiêu người trên 1 vạn dân.
Câu 5: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?
Câu 6: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 7: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 8: Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?
Câu 9: Đến năm 2030, Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 10: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá bao nhiêu năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường?
Câu 11: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Việc tổ chức chính quyền đô thị được thực hiện từ ngày tháng năm nào?
Câu 12: Theo Điều lệ Đảng, Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là gì?
Câu 13: Đâu không phải là nghĩa vụ của Người yêu cầu giải trình?
Câu 14: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 15: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 16: Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp văn bản của Quối hội, UBTVQH được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?Câu 17: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 18: Quan hệ giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp là:
Câu 19: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?Câu 20: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện loại I có?
Câu 21: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 22: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi
Câu 23: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của ai?Câu 24: Thẩm quyền quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp.Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 26: Quốc hội Phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước nào dưới đây?Câu 27: Một trong những nội dung cơ bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng?
Câu 28: Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất bao nhiêu thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hộiCâu 29: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 30: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *