Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 102

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ khi nào?Câu 3: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?
Câu 4: Theo Điều lệ Đảng, Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp trên có quyền điều động một số cấp uỷ viên cấp dưới, nhưng không quá bao nhiêu tổng số cấp uỷ viên do đại hội đã bầu?
Câu 5: Theo Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua, công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có thể được xét để két nạp vào Đảng?
Câu 6: Tài sản tham nhũng là?Câu 7: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kinh tế số đạt khoảng bao nhiêu phần trăm GDP?
Câu 8: Thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật?
Câu 9: Đến năm 2030 tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên bao nhiêu phần trăm?
Câu 10: Ban Dân vận có chức năng tham mưu về công tác nào ?
Câu 11: Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 12: Điều lệ Đảng quy địnhCâu 13: Chính phủ có quyền?Câu 14: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 15: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp nào dưới đây?Câu 16: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?Câu 17: Thẩm quyền Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hiệu xử lý kỷ luật là:
Câu 19: Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp nào dưới đây?Câu 20: Tổng số đại biểu Quốc hội không quá bao nhiêu người?Câu 21: Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo?Câu 22: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?
Câu 23: Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?Câu 24: Câu 48 Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với trường hợp nào dưới đây/Câu 25: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 26: Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 27: Hiến pháp được Quốc hội thông qua khi có ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.Câu 28: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Câu 29: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hồ sơ thi nâng ngạch công chức bao gồm những tài liệu nào?
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *