Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 11

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 2: Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền?Câu 3: Đại hội chỉ hợp lệ khi?Câu 4: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là?Câu 5: Thẩm quyền bãi bỏ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án A
Câu 6: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do
Câu 8: Hình thức kỷ luật Đối với đảng viên dự bịCâu 9: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Hội đồng nhân dân tỉnh được quyền ban hành văn bản có tên loại là:
Câu 11: Theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì phấn đấu đến khi nào, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa?
Câu 12: ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian bao nhiêu để trực tiếp tiếp công dân?Câu 13: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 14: Thẩm quyền Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt?
Câu 15: Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan nào thẩm định?Câu 16: Câu 62. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 17: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 18: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do ai thực hiện ?Câu 19: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 20: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình đạt khoảng bao nhiêu tuổi?
Câu 21: Người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì chế độ được quy định như thế nào?Câu 22: Trong trường hợp xem xét, thông qua dự thảo quyết định tại phiên họp Ủy ban nhân dân cấp huyện thì được tiến thành theo trình tự nào dưới đây?Câu 23: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 24: Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế nào?
Câu 25: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông quaCâu 26: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 27: Thẩm quyền Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 28: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 29: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 30: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
One thought on “Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 11

  • nguyen thi ai nghia

    .

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *