Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 115

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắcCâu 2: Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia?Câu 3: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dânCâu 4: Một trong những nhóm giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 là:
Câu 5: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, người giải trình phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu giải trình về việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ lý do?
Câu 6: Trong trường hợp các quyết định của Chính phủ được biểu quyết ngang nhau thì thực hiện như thế nào?Câu 7: Người giới thiệu người vào Đảng phải?
Câu 8: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 9: Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là bao nhiêu ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác?
Câu 10: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 11: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
Câu 13: Chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thưCâu 14: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 15: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làCâu 16: Câu 65. Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 18: Thẩm quyền bãi bỏ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án A
Câu 19: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống
Câu 20: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có nhiệm vụ nào với nhân dân?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 22: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước
Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân quận?
Câu 24: Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn?
Câu 25: Thẩm quyền yêu cầu xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?
Câu 26: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của ai?Câu 27: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 28: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải thông báo kết quả thi nâng ngạch cho cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết trong thời hạn nào?
Câu 29: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn những chức danh nào?Câu 30: Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *