Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 125

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được khẳng định từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ mấy?
Câu 2: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương ở Trung ương bao nhiêu phần trăm dưới 40 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 3: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 4: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 5: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
Câu 6: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 7: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 8: Chính phủ chịu trách nhiệm trước cơ quan nào về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; về kết quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước; về các chủ trương, chính sách do mình đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 9: Nghị quyết 26 có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?
Câu 10: Chọn đáp án đúngCâu 11: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 13: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nhưng số lượng không quá bao nhiêu người người?
Câu 14: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 15: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồmCâu 16: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 17: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 18: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố có bao nhiêu Ủy viên hoạt động chuyên trách?
Câu 19: Điều động là?Câu 20: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?
Câu 22: Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?Câu 23: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?Câu 24: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở?
Câu 25: Thẩm quyền Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam?
Câu 26: Điều lệ Đảng hiện hành quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh là?
Câu 27: Tòa án nhân dân gồm?Câu 28: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 29: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra là:
Câu 30: Lực lượng vũ trang nhân dân?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *