Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 126

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao?
Câu 2: Quốc hội họp bất thường trong trường hợp nào?Câu 3: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm?
Câu 5: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?Câu 6: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 7: Theo hiến pháp 2013 thì Công dân có nghĩa vụ trung thành với ai?
Câu 8: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận trước khi trình?
Câu 9: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 10: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?Câu 11: Cơ quan nào có thẩm quyền Thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương
Câu 12: Nội dung ba đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra là:
Câu 13: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?
Câu 14: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân?
Câu 15: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ quan nào tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?
Câu 17: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 18: Chọn đáp án đúng
Câu 19: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?Câu 20: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 21: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 22: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 23: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình đạt khoảng bao nhiêu tuổi?
Câu 24: Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ bao lâu 1 lần?
Câu 25: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?Câu 26: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được miễn phần thi ngoại ngữ ở vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung)?
Câu 27: Chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc ký chứng thực, ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật khác, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra?
Câu 28: Cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.Câu 29: Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:
Câu 30: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *