Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 131

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm?
Câu 2: Người nào dưới đây có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?
Câu 3: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do ai thực hiện ?Câu 4: Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri?Câu 5: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Câu 6: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)Câu 7: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này?Câu 8: Một trong những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các đột phá chiến lược của giai đoạn 2016 – 2020 ?
Câu 9: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 10: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân phường có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch?
Câu 11: Thẩm quyền Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 12: Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì?
Câu 13: Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành hình thức văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 14: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?
Câu 15: Thế nào là tham nhũng?
Câu 16: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?Câu 17: Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?Câu 18: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?Câu 19: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 20: Thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh?
Câu 21: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 22: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả đáng khích lệ” là đánh giá về thành tựu của:
Câu 23: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 24: Quốc hội Phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước nào dưới đây?Câu 25: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 26: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?Câu 27: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 28: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh?
Câu 29: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *