Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 151

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của?
Câu 2: Ủy ban nhân dân tỉnh gồm?
Câu 3: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 4: Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?
Câu 5: Tổng số đại biểu Quốc hội không quá bao nhiêu người?Câu 6: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?Câu 7: Công chức lãnh đạo, quản lý Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì?Câu 8: Chọn đáp án đúngCâu 9: Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bao nhiêu phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội
Câu 10: Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 11: Hội đồng nhân dân huyện thành lập?Câu 12: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 13: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?Câu 14: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 15: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?Câu 16: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá bao nhiêu người?Câu 17: Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh nào thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật?
Câu 18: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình thì?Câu 19: Câu 63. Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 20: Chọn đáp án đúngCâu 21: Thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự?
Câu 22: Quan hệ của Chính phủ với với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình là quan hệ gì?
Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
Câu 24: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Câu 25: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó?Câu 26: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 27: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?
Câu 28: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?Câu 29: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương?
Câu 30: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *