Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 159

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 2: Đối với những Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội thì Chính phủ ban hành văn bản nào?
Câu 3: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?Câu 4: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?Câu 5: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì Hội đồng tuyển dụng công chức gồm có bao nhiêu thành viên?
Câu 6: Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước một năm mấy lần?Câu 7: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 8: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 9: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 10: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 11: Cơ qua nào chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luậnCâu 12: Câu 67 Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?Câu 13: Nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây không thuộc nhiệm vụ, giải pháp thuộc Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ?
Câu 14: Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là?Câu 15: Có bao nhiêu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII?
Câu 16: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung nào dưới đây?Câu 17: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc chức năng của Ban Dân vận các cấp?
Câu 18: Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào?
Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 20: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 21: Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:
Câu 22: Đến năm 2030, Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 23: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đóCâu 24: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 25: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 26: Chọn đáp án đúngCâu 27: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?
Câu 28: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 29: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *