Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 172

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp nào?
Câu 2: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 3: Theo Điều lệ Đảng, Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng được lập ra qua hình thức nào?
Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?
Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là ?Câu 6: Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày tháng năm nào?
Câu 7: Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 8: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 9: Quốc hội Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước nào dưới đây?
Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì những tài sản nào là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý?
Câu 11: Tổ chức cơ sở đảng có từ bao nhiêu đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.
Câu 12: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 13: Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ khi nào?Câu 14: Theo Điều lệ Đảng, Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá mấy nhiệm kỳ liên tiếp?
Câu 15: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 16: Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?
Câu 17: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 18: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dânCâu 19: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai?
Câu 20: Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày nào
Câu 21: Những trường hợp nào cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?
Câu 22: Đến năm 2030, Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 24: Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết?Câu 25: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?
Câu 26: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bao nhiêu phần trăm hằng năm?
Câu 27: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Câu 28: Chọn đáp án đúngCâu 29: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 30: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *