Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 173

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 2: Trong trường hợp các quyết định của Chính phủ được biểu quyết ngang nhau thì thực hiện như thế nào?Câu 3: Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 5: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?
Câu 6: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 7: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 8: cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 9: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng? Đáp án D
Câu 10: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu bao nhiêu phần trăm trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.?
Câu 12: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?Câu 13: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 14: Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 15: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 16: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 17: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng bao nhiêu phần trăm?
Câu 18: Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 19: . Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ?Câu 20: Thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh?
Câu 21: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 22: Chọn đáp án đúngCâu 23: Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Câu 24: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 25: Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ?Câu 26: Một trong những nội dung cơ bản về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 27: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 28: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 29: Theo Hiến pháp 2013 thì Đất đai là?
Câu 30: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *