Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 179

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Công an nhân dân như thế nào?Câu 2: Thẩm quyền công bố nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội là?Câu 3: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?
Câu 4: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 5: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định của UBND cấp huyện phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 6: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 7: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì?Câu 8: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 9: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 10: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?Câu 11: Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ cơ quan nào bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nướC.Câu 13: Một trong những nội dung cơ bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng?
Câu 14: Theo hiến pháp 2013 Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai?
Câu 15: Chính phủ không có chức năng nào?
Câu 16: Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến cấp có thẩm quyền nào để xem xét, quyết định.
Câu 17: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 18: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, có bao giường bệnh/1 vạn dân?
Câu 19: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?Câu 20: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 21: Có bao nhiêu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII?
Câu 22: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?
Câu 23: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 24: Câu 100, Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 26: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?
Câu 27: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.
Câu 28: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 29: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 30: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *