Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 2

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 2: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 3: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là?Câu 4: Quốc hội họp bất thường trong trường hợp nào?Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý cán bộ, công chức?
Câu 6: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 7: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 8: Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 9: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp? Đáp án CCâu 10: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 11: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 12: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 13: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
Câu 14: Yêu cầu giải trình được thực hiện bằng hình thức nào?Câu 15: Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định của?
Câu 16: Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong?Câu 17: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp quy định chính thức từ năm nào?
Câu 18: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương?Câu 19: Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dânCâu 20: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 21: Các đoàn thể chính trị – xã hội chủ trì phản biện xã hội trong phạm vi nào?
Câu 22: Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?
Câu 23: Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 24: Thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm?
Câu 25: Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 26: Nghị quyết 76/NQ-CP có bao nhiêu giải pháp thực hiện?
Câu 27: Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?
Câu 28: Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)Câu 29: Thời gian tập sự không được tính vào?Câu 30: Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính như thế nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *