Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 200

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?Câu 2: Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?Câu 3: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ nào?Câu 4: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 5: Chủ tịch UBND được bầuCâu 6: Câu 42 Theo Nghị quyết Đại hội XIII thì ?Câu 7: Thẩm quyền quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp.Câu 8: Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?
Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 10: “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế” là một trong những hạn chế khi đánh giá về:
Câu 11: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ?
Câu 12: Việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của?
Câu 13: Chính phủ mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?
Câu 14: Chọn đáp án đúngCâu 15: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 16: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 17: Chậm nhất vào ngày tháng nào của năm trước, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh phải được gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đồng thời được gửi đến Ủy ban pháp luật của Quốc hội để thẩm tra?
Câu 18: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 19: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 20: Chọn đáp án đúngCâu 21: Đến năm 2025 thì cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.?
Câu 22: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 23: Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 24: Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản nào dưới đây (luật mới)?Câu 25: Phong trào thi đua Dân vận khéo hiện nay được triển khai với những cơ quan, tổ chức nào ?
Câu 26: Trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 27: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Ban hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh?
Câu 28: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?Câu 29: Câu 41. Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 30: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
One thought on “Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 200

  • Ad ơi, cho mình hỏi, ở câu 7 và câu 14 , mình đọc ở hiến pháp năm 2013, điều 85 thấy bảo “…trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.” vậy câu đúng phải là ít nhất 2 phần 3 chứ nhỉ?
    Còn câu 28, đáp án A và B giống y nhau ấy.

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *