Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 23

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 2: Phân loại đơn vị hành chính là?Câu 3: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 4: Những người nào dưới đây có trách nhiệm tham gia phiên họp của Chính phủ
Câu 5: Theo Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì phấn đấu năm bao nhiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?
Câu 6: . Cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Câu 7: Chọn đáp án đúngCâu 8: Theo Điều lệ Đảng, số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương do ai quyết định?
Câu 9: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 10: Điều lệ Đảng quy địnhCâu 11: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?Câu 12: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?Câu 13: Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúngCâu 14: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 15: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 16: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 17: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ đô thị hóa khoảng bao nhiêu phần trăm?
Câu 18: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ?Câu 19: Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải như thế nào?
Câu 20: Theo Điều lệ Đảng, Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải có đủ yêu cầu gì sau?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây thuộc nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 22: Thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 23: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?Câu 24: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 25: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ gồm những nội dung nào dưới đây?
Câu 26: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 27: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày?
Câu 28: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là?
Câu 29: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?Câu 30: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *