Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 28

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?Câu 2: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?
Câu 3: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân
Câu 4: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 5: Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì?Câu 6: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn là?
Câu 7: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 8: Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.Câu 9: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định?
Câu 10: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân là
Câu 12: Người có chức vụ, quyền hạn là?Câu 13: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?Câu 14: Theo Điều lệ Đảng, đâu là nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 15: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là
Câu 16: Đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làCâu 17: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 18: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 19: Thế nào là vụ lợi.
Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được sử dụng như thế nào?
Câu 21: Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 23: Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ta xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá ?
Câu 24: Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu 25: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm?Câu 26: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật là thẩm quyền của
Câu 27: Trường hợp cấn quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 28: Thẩm quyền Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam?
Câu 29: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 30: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào? Đáp án CTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *