Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 29

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt?
Câu 2: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược trên bao nhiêu phần trăm dưới 45 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Câu 3: Quan hệ của Chính phủ với với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình là quan hệ gì?
Câu 4: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh?
Câu 5: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 6: Cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.Câu 7: Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?
Câu 8: Thẩm quyền giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thuộc quận, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận?
Câu 9: Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4
Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở huyện là?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 12: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do?Câu 13: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?Câu 14: Tài sản tham nhũng là?Câu 15: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 16: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ quan nào tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?
Câu 18: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước
Câu 19: Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của ai, Quốc hội quyết định họp kín?Câu 20: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 21: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 22: Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 23: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 24: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?Câu 25: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện loại I có?
Câu 26: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là:
Câu 28: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)Câu 29: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?Câu 30: Thẩm quyền quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *