Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 32

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
Câu 2: Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 3: Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 4: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 5: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá bao nhiêu năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường?
Câu 6: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 8: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?Câu 9: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’
Câu 10: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 11: Câu 64 Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?
Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngCâu 13: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 14: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể.
Câu 15: công chức cấp xã là?Câu 16: Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí nào dưới đây?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì Trong trường hợp nào, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.
Câu 18: Thẩm quyền quyền sửa đổi Điều lệ Đảng.Câu 19: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?Câu 20: Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 21: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 22: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác không có đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 23: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?
Câu 24: Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới bao nhiêu tháng tuổi thì chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 25: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá bao nhiêu người trên một đơn vị.”.Câu 26: Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập như thế nào?Câu 27: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 28: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 29: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là bao nhiêu phần trăm?
Câu 30: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *