Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 33

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 2: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên bao nhiêu phần trăm?
Câu 3: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức nào?Câu 4: . Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 5: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 6: Miễn nhiệm là?Câu 7: Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được mời tham dự phiên họp?
Câu 8: Hiến pháp là?Câu 9: Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ bao lâu 1 lần?
Câu 10: Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kinh tế số đạt khoảng bao nhiêu phần trăm GDP?
Câu 12: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 13: Theo Hiến pháp 2013 thì những tài sản nào là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý?
Câu 14: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 15: Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp không thành lập hội đồng kỷ luật?
Câu 16: Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp nào? Đáp án ACâu 17: Một trong những nội dung cơ bản của việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế?
Câu 18: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân là
Câu 19: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 20: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 21: Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải?Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
Câu 24: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 25: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?
Câu 26: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng? Đáp án D
Câu 27: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?Câu 28: Thời hạn thực hiện việc giải trình (đối với nội dung không phức tạp) không quá bao nhiêu ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình?
Câu 29: Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là bao nhiêu ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác?
Câu 30: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *