Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 34

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào?
Câu 3: Biệt phái là?Câu 4: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc nhiệm vụ vào?
Câu 5: Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của?
Câu 6: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố gồm?
Câu 7: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là?
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?Câu 9: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính chất nào sau đây?
Câu 10: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Câu 12: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?
Câu 13: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là bao nhiêu người?
Câu 14: Thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự?
Câu 15: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đây?
Câu 16: Hội đồng nhân dân các cấp được ban hành hình thức văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian
Câu 18: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 19: Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện?Câu 20: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 21: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?
Câu 22: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 23: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì?Câu 24: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 25: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảCâu 26: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 27: Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:
Câu 28: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 29: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 30: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *