Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 38

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không quá bao nhiêu ngày?
Câu 2: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
Câu 3: Thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã?
Câu 5: Câu 43. Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 7: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:Câu 8: Theo Điều lệ Đảng, Người giới thiệu phải là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất bao nhiêu năm?
Câu 9: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở nào?
Câu 11: Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là?Câu 12: Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó phạm một trong các trường hợp:Câu 13: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở?
Câu 14: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?Câu 15: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?Câu 16: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì thẩm quyền quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định của pháp luật?
Câu 17: . Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm 2019 (nhiệm kỳ 2019 – 2024) là lần thứ bao nhiêu ?
Câu 18: Chính phủ mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?
Câu 19: Tổ chức cơ sở đảng có từ bao nhiêu đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.
Câu 20: Một trong những Nhiệm vụ của cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là?Câu 21: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 22: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 23: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 24: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 26: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 27: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày. (Luật mới)
Câu 28: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?
Câu 29: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.Câu 30: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *