Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 46

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải gắn với?
Câu 2: Nhiệm kỳ đại hội chi bộ cơ sở là bao nhiêu năm?
Câu 3: Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải như thế nào?
Câu 4: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá bao nhiêu người?Câu 5: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 6: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 7: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 8: Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của ai?
Câu 9: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 10: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 11: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 12: Thẩm quyền quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp.Câu 13: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 14: Đến năm 2030 Số cán bộ khoa học đạt ít nhất bao nhiêu người trên 1 vạn dân.
Câu 15: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 16: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 18: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo chủ chốt và uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện dưới 40 tuổi
Câu 19: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?Câu 20: Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác bao gồm?
Câu 21: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch
Câu 22: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 23: Chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc ký chứng thực, ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật khác, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra?
Câu 24: Một trong ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là?
Câu 25: Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền?Câu 26: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 27: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 28: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?Câu 29: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 30: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *