Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 54

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ?
Câu 2: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 3: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 4: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?Câu 5: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 6: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu bao nhiêu phần trăm trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.?
Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 8: Thẩm quyền điều động công chức?Câu 9: Việc xét tuyển công chức thực hiện qua mấy vòng?Câu 10: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp?
Câu 11: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Câu 12: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 13: Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?
Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Công chức cấp xã do cấp nào quản lý?
Câu 15: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc là:
Câu 16: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?Câu 17: Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước?
Câu 18: Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?Câu 19: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?Câu 20: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 21: Theo Điều lệ Đảng, Người vào Đảng phải có đủ yêu cầu gì sau?
Câu 22: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?
Câu 23: Quốc hội ban hành Luật để quy định
Câu 24: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?Câu 25: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất đối với ?
Câu 26: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 27: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?
Câu 28: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra?
Câu 29: Hằng năm, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?
Câu 30: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *