Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 56

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?
Câu 2: Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
Câu 3: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức là:
Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?
Câu 5: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 6: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ?Câu 7: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân như thế nào?
Câu 8: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn là?
Câu 10: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp?Câu 11: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?
Câu 13: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 14: Quy định về đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật bao gồm các nội dung nào?
Câu 15: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 16: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 17: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố?
Câu 18: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 19: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 20: Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?Câu 21: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 22: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 23: Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh nào thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật?
Câu 24: Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập như thế nào?Câu 25: Thẩm quyền yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp?
Câu 26: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?Câu 27: Cơ quan nào dưới đây có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhấtCâu 28: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 29: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính chất nào sau đây?
Câu 30: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?One thought on “Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 56

  • Phạm văn Bình

    Đại xá thuộc thẩm quyền của Quốc hội

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *