Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 64

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 2: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Câu 3: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất đối với ?
Câu 4: Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Câu 5: Xung đột lợi ích là?Câu 6: Đến năm 2025 thì cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.?
Câu 7: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn?
Câu 8: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 9: Theo Điều lệ Đảng, Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất bao nhiêu trong số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên?
Câu 10: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?
Câu 11: Giáng chức là?Câu 12: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết 131 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước ngày Nghị quyết 131 có hiệu lực thi hành thì áp dụng như thế nào?
Câu 13: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 14: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?Câu 15: Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XIII đã có đánh giá như thế nào?
Câu 16: Theo Điều lệ Đảng, đâu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng?
Câu 17: Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu 18: Chủ tịch UBND được bầuCâu 19: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương?Câu 20: . Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm 2019 (nhiệm kỳ 2019 – 2024) là lần thứ bao nhiêu ?
Câu 21: Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là?Câu 22: Quốc hội thực hiện quyền nào dưới đây?Câu 23: Thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trái với nghị quyết của mình, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 24: Đại biểu Hội đồng nhân dân là?Câu 25: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 26: Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 27: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 28: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 29: Theo Điều lệ Đảng, Người được két nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng?
Câu 30: Câu 67 Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *