Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 65

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Ai là người ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?
Câu 2: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá?
Câu 3: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 4: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?Câu 5: Chọn đáp án đúng
Câu 6: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân là
Câu 7: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?Câu 8: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì?Câu 9: Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là?
Câu 10: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 12: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?Câu 13: Người nào dưới đây có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?
Câu 14: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?
Câu 16: Thẩm quyền Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 17: Người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì chế độ được quy định như thế nào?Câu 18: Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 19: Quyền lực nhà nước làCâu 20: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 21: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 22: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố ?
Câu 24: Nội dung ba đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra là:
Câu 25: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị là:
Câu 26: Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng mấy phiên?Câu 27: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?Câu 28: Trong trường hợp nào cấp ủy được triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên bất thường?
Câu 29: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 30: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *