Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 78

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên bao nhiêu phần trăm?
Câu 2: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là?
Câu 3: Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức bao nhiêu lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phươngCâu 4: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra?
Câu 5: Đến năm 2030, Tỉ lệ nữ cấp uỷ viên các cấp đạt từ bao nhiêu phần trăm?
Câu 6: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là?
Câu 7: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 8: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 9: Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết?
Câu 10: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì?
Câu 11: Thẩm quyền giám sát văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 12: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 13: Theo Điều lệ Đảng, Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải có đủ yêu cầu gì sau?
Câu 14: Chọn đáp án đúngCâu 15: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 16: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Câu 17: Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?Câu 18: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 19: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó?Câu 20: Chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng viên khi được ít nhất bao nhiêu số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thànhCâu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là?Câu 22: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 23: kê khai bổ sung, kê khai hằng năm thực hiện hoàn thành trước thời điểm nào?
Câu 24: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 25: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?Câu 26: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật?Câu 27: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.Câu 28: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?Câu 29: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 30: Điều động là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *