Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 90

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 2: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?
Câu 3: Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?Câu 4: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?
Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn
Câu 6: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?Câu 7: cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 8: Cơ qua nào chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luậnCâu 9: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào? (luật mới)Câu 10: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 11: Quy phạm pháp luật là?Câu 12: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ gồm những nội dung nào dưới đây?
Câu 13: Thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 14: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 15: Hạn chế, yếu kém về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của giai đoạn 2016 – 2020 là ?
Câu 16: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt bao nhiêu phần trăm dân số?
Câu 17: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 18: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Thành phố?
Câu 19: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 20: Thẩm quyền Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam?
Câu 21: Công tác dân vận là trách nhiệm của tổ chức nào ?Câu 22: Hiệp thương dân chủ là nguyên tắc tổ chức, hoạt động đặc thù của tổ chức nào sau đây:
Câu 23: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?Câu 24: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểuHĐND?
Câu 25: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 26: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?Câu 27: Theo Điều lệ Đảng, Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do cơ quan nào quy định?
Câu 28: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày?
Câu 29: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?
Câu 30: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền gì sau đây?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *