Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 93

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chính phủ gồm?Câu 2: Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là?Câu 3: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 5: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 6: Hình thức kỷ luật Đối với tổ chức đảng gồmCâu 7: Hình thức kỷ luật Đối với đảng viên dự bịCâu 8: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng là?
Câu 9: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 10: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng bao nhiêu phần trăm?
Câu 12: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 13: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 14: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo bằng cách
Câu 15: Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạpCâu 16: Đến năm bao nhiêu, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việC.
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?
Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Câu 19: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 20: Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019; ngoài các nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?
Câu 21: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố gồm?
Câu 22: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 23: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 24: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm?Câu 25: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh bao gồm:
Câu 26: Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? (Luật mới)Câu 27: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 28: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?Câu 29: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 30: Khi xây dựng những văn bản nào, Chính phủ gửi dự thảo văn bản để Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội có liên quan tham gia ý kiến?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *