Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 150

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chọn Đáp án: đúngCâu 2: Sao y gồm?Câu 3: “Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội ” là ?Câu 4: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch cán sự và tương đương là? Đáp án: ACâu 5: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộngCâu 6: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?Câu 7: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc?Câu 8: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳCâu 9: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 10: Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 11: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 12: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?Câu 13: Cơ quan nào có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai?
Câu 14: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Câu 15: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 16: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụCâu 17: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 18: Trong thời gian tập sự, công chức cấp xã được hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng? Đáp án: B
Câu 19: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 20: Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 21: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 22: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?Câu 23: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)Câu 24: Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của cơ quan nào?Câu 25: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 26: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ làCâu 27: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 28: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 29: Những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định
Câu 30: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *