Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 40

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án: ACâu 2: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 3: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án: CCâu 4: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 5: Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là?Câu 6: Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 7: Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức cấp xã có một hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 10: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 11: Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giaoCâu 12: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu 13: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?Câu 14: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?Câu 15: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 16: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 17: Trường hợp trước khi được tuyển dụng công chức cấp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính như thế nào?Câu 18: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 19: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 20: Đâu là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?
Câu 21: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào?Câu 22: Hiến pháp là?Câu 23: Sao y gồm?Câu 24: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 25: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 26: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làCâu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 28: Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?Câu 29: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 30: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *