Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 1

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 2: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 4: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 5: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 8: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM)?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 10: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 12: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 14: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?.
Câu 16: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 17: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 18: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 21: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 22: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 23: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ra văn bản nào dưới đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 26: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 27: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 28: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 29: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 1

  • Tháng Mười Hai 15, 2021 at 10:02 chiều
    Permalink

    Bai trac nghiệm hay, câu hỏi sát đè cương.

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.