Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 103

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 2: Thẩm quyền quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước?
Câu 3: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 4: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?
Câu 5: Thủ tướng Chính phủ cơ quan nào bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.Câu 6: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 7: Thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Câu 8: Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê ước tính là?
Câu 9: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng nào dưới đây?
Câu 10: Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?
Câu 11: Thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật?
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 13: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 14: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 15: Chính phủ gồm?Câu 16: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 17: Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát, trình cơ quan nào sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo thủ tục rút gọn?
Câu 18: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 19: Chọn đáp án đúngCâu 20: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 21: Câu 38 . Cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc bộ, gồm? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 22: Chính phủ trình cơ nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh.Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?
Câu 24: Cơ quan Cục Thống kê gồm bao nhiêu phòng?
Câu 25: Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có quyền Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ về?Câu 27: Biệt phái là?Câu 28: Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?
Câu 29: Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp không thành lập hội đồng kỷ luật?
Câu 30: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *