Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 104

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Câu 2: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 3: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.”
Câu 5: Chính phủ làm việc theo chế độ nào?Câu 6: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 7: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 8: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 9: Thẩm quyền chủ trì xây dựng, thống nhất quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức, điều phối việc kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước?
Câu 10: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
Câu 11: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 12: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 13: Phân loại thống kê ngành, lĩnh vực phải được cơ quan nào thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành?
Câu 14: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 15: Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?
Câu 16: Câu 75 . Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 17: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dânCâu 18: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 19: Phòng có từ bao nhiêu công chức có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng?
Câu 20: Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.Câu 21: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 22: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 23: Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của?
Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 25: Quản lý cán bộ bao gồm những nội dung chính nào dưới đây?
Câu 26: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 27: Theo Luật Thống kê thì Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thống kê thì?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã?
Câu 29: Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?Câu 30: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *