Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 107

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 2: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào phê chuẩn?
Câu 3: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 7: Theo Luật Thống kê thì Tổng điều tra thống kê quốc gia gồm?
Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 9: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng nào dưới đây?
Câu 10: Tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc có cục trực thuộc đặt ở địa phương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu cục bảo đảm bình quân mỗi cục có bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 11: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lựcCâu 12: Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.Câu 13: Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố trí bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 14: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 15: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 16: Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúngCâu 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 18: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm?
Câu 19: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào qui định chi tiết Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức?
Câu 21: Về cải cách hành chính, Bộ có nhiệm vụ nào dưới đây?Câu 22: Các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến gồm?
Câu 23: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 24: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 25: Chủ tịch UBND được bầuCâu 26: Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm,Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì?Câu 27: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ? b cảnh cácCâu 29: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 30: Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *